เกี่ยวกับเรา

ไซต์พยายามสร้างความอ่อนไหวให้กับ บริษัท ที่ทำงานในด้านคาสิโนเพื่อนำแนวทางที่จัดลำดับความสำคัญของการยศาสตร์มาใช้ การปลุกจิตวิญญาณการบริหารจัดการไม่ใช่เรื่องง่ายและคาสิโนนำร่องได้ทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจสอบและการศึกษาซึ่งเป็นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้